Tovholdere

Tovholdere for foreningens aktiviteter er pt:

Gyngen: Misha Hoekstra
Fairbar: Allan Folmer